Raport Zrównoważonego Rozwoju Škody!
21 marca 2024

Raport Zrównoważonego Rozwoju Škody!

Raport Zrównoważonego Rozwoju Škody!

Opublikowany raport zawiera kompleksowy przegląd zaktualizowanej strategii zrównoważonego rozwoju producenta, wyszczególniając inicjatywy i postępy we wszystkich obszarach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Škoda dąży do systematycznego zmniejszania wpływu swojej działalności na środowisko. Jednocześnie firma angażuje się w poprawę lokalnych ekosystemów i oferuje międzynarodową pomoc humanitarną, wspierając jednostki, społeczności oraz rozwój regionalny w Mladá Boleslav, Vrchlabí i Kvasinach, gdzie znajdują się jej zakłady. Raport zawiera także informacje na temat ładu korporacyjnego, polityki kultury korporacyjnej i wdrażania narzędzi integralności.

– W tym roku po raz pierwszy publikujemy Raport Zrównoważonego Rozwoju wraz z naszym Raportem Rocznym. Takie podejście standaryzuje cykle raportowania i zwraca większą uwagę na nasze Cele Zrównoważonego Rozwoju i zobowiązania społeczne. Co więcej, podkreśla to znaczenie spójnego, przejrzystego i szczegółowego raportowania kluczowych tematów ESG wszystkim zainteresowanym stronom – wyjaśnia Karsten Schnake, członek zarządu Škoda Auto ds. zaopatrzenia i przedstawiciel zarządu ds. zrównoważonego rozwoju.

GreenProduction: działania zmniejszające wpływ na środowisko

Škoda czyni znaczne postępy w kierunku osiągnięcia neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla produkcji w trzech czeskich zakładach do 2030 roku. Jesienią 2023 roku firma uruchomiła dachowy system fotowoltaiczny w swoim głównym zakładzie w Mladá Boleslav. System ten jest w stanie wyprodukować ponad dwie gigawatogodziny (GWh) bezemisyjnej energii elektrycznej rocznie, zajmując powierzchnię przekraczającą 10 000 m2.

Aby dokładnie ocenić wpływ swoich procesów produkcyjnych na środowisko, Škoda wprowadziła kluczowy wskaźnik znany jako „Redukcja wpływu produkcji na środowisko (UEP)”. Ma on na celu pomiar redukcji zużycia energii i wody, wytwarzania odpadów i emisji CO2 oraz lotnych związków organicznych (LZO) na wyprodukowany pojazd. Wskaźnik ten potwierdza, że w 2023 roku zużycie wody na samochód w czeskich fabrykach spadło o 37,7% w porównaniu z 2010 rokiem, a zużycie energii obniżyło się o 38,8% do 1,38 MWh w tym samym okresie. Do 2025 roku Škoda zamierza obniżyć ogólny UEP o 52,5% w porównaniu do 2010 roku.

GreenProduct: więcej materiałów pochodzących z recyklingu

Dzięki kierowaniu się zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ścisłej współpracy z dostawcami, Škoda systematycznie zwiększa wykorzystanie materiałów naturalnych, pochodzących z odzysku i nadających się do recyklingu w swoich pojazdach. Na przykład w Nowej Škodzie Superb wszystkie materiały tekstylne na siedzeniach i tapicerce drzwi są wykonane w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu. Skrobaczka do lodu w klapce wlewu paliwa i parasol w drzwiach również są teraz wykonane z ekologicznych materiałów. Škoda planuje stopniowo zwiększać udział elementów pochodzących z recyklingu w przyszłych modelach. Począwszy od 2025 roku, firma zamierza podwoić ilość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do około 40 kg masy netto na pojazd.

GreenRetail: zrównoważone podejście w całej sieci sprzedaży i usług

Jako część Grupy Volkswagen, Škoda jest zaangażowana w inicjatywę detaliczną goTOzero, która wskazuje drogę dekarbonizacji sieci sprzedaży i serwisu. Do 2030 roku Škoda zamierza zmniejszyć ślad węglowy swoich autoryzowanych sieci sprzedaży i serwisu o minimum 30% w stosunku do poziomu z 2020 roku. W szczególności strategia koncentruje się na maksymalizacji odzysku odpadów, zmniejszeniu zużycia energii i wykorzystaniu wody deszczowej.

System S-Rating: ramy odpowiedzialnego zaopatrzenia

We współpracy z dostawcami Škoda stosuje system S-rating, który określa obowiązkowe warunki ramowe w krytycznych obszarach, w tym w zakresie ochrony środowiska, praw człowieka i pracowniczych, przejrzystych praktyk biznesowych, uczciwego postępowania na rynku oraz integracji kryteriów zrównoważonego rozwoju z działaniami i procesami organizacyjnymi. W 2023 roku 90% obrotów Škody (na podstawie całkowitych obrotów z ostatnich 12 miesięcy) zostało osiągniętych z dostawcami, którzy uzyskali najwyższą ocenę zrównoważonego rozwoju.

Silne zaangażowanie społeczne

Škoda aktywnie angażuje się w społeczną odpowiedzialność biznesu, w szczególności poprzez inicjatywy wspierające lokalne ekosystemy. Na przykład program Krakonoš Gardens, ustanowiony przez Škoda Auto Endowment Fund, promuje różnorodność biologiczną na obszarach otaczających zakłady w Mladá Boleslav, Kvasinach i Vrchlabí. Pod hasłem #ŠkodaAutoHelps, producent samochodów rozszerzył pomoc humanitarną dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Ponadto, po niszczycielskim trzęsieniu ziemi, które dotknęło części Turcji i Syrii w lutym 2023 roku, Grupa Volkswagen, w tym Škoda i jej siostrzane marki, przekazała milion euro na natychmiastową pomoc humanitarną. Następnie, rozszerzając to wsparcie we współpracy z Volkswagenem i partnerami regionalnymi, zapewniła 75 domów kontenerowych, aby pomóc rodzinom swoich importerów w dotkniętych regionach Turcji.

Wspieranie szacunku, różnorodności i integracji

Škoda aktywnie wspiera kulturę akceptacji, równych szans, różnorodności i współpracy opartej na szacunku. Firma uwzględniła swoje zaangażowanie w różnorodność i integrację w strategii Next Level – Škoda Strategy 2030 i wyszczególniła dodatkowe środki w strategii Diversity Strategy 2030. W 2023 roku projekt Škoda Enyaq Coupé Respectline podkreślił zaangażowanie firmy w promowanie różnorodności, równych praw, sprawiedliwości i integracji. Samochód został opracowany wspólnie przez pracowników całej firmy.

Najnowszy Raport Zrównoważonego Rozwoju Škoda Auto i Raport Roczny 2023 są dostępne do pobrania ze strony Škoda Reporting 2023mikrostrony poświęconej zrównoważonemu rozwojowi.

Multimedia

Pobierz paczkę multimediów

Format: zip
Rozmiar: 906,32 kB
Pobierz

Pobierz plik PDF

Format: pdf
Rozmiar: 188,11 kB
Pobierz

Pobierz plik tekstowy

Format: txt
Rozmiar: 6,17 kB
Pobierz
Proszę czekać...